Política de Privacitat

A Outdoor Global Corp S.L., ens preocupem per la privadesa i la transparència. A continuació, us indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquestes d’acord amb el que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable:

 Outdoor Global Corp S.L. (d’ara endavant, “ROC ROI”)
Dir. Postal: Moll de Ponent s/n, 08800 Vilanova i la Geltrú

Tfno: 973 62 20 35

Email: aventura@rocroi.com

Finalitat:

 Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li  comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

Drets:

 Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres   drets, indicats a la informació addicional.

 Procedència:

 El mateix interessat.

FINALITAT

Per què fem servir les dades?

La següent Política de privadesa estableix els termes en què tractarem les dades personals a ROC ROI; això inclou qualsevol dada personal recollida a través de la nostra pàgina web , així com qualsevol altra dada que tractem en exercici de les nostres activitats empresarials.

ROC ROI recull les dades personals següents amb les finalitats a continuació indicades:

 • a) Formulari contacta amb nosaltres: les dades personals recollides a través d’aquest formulari seran exclusivament utilitzades per gestionar la vostra petició.
 • b) Crear un compte: les dades personals recollides a través d’aquest formulari seran exclusivament utilitzades per gestionar les altes dels usuaris.
 • c) Compres online: en cas que es contracti algun dels nostres serveis, les seves dades personals seran utilitzades per a la gestió de la compra, la gestió del pagament i mantenir-te informat dels nostres serveis. /li>
 • d) Formulari envia la teva opinió: les dades recollides a través d’aquest formulari seran utilitzades per gestionar les opinions dels clients.
 • e) Newsletter: les dades recollides seran exclusivament utilitzades per remetre-li les newsletters, així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat dels nostres serveis.
 • f) Dades de candidats: en el cas de realitzar entrevistes de treball a les nostres oficines, les seves dades seran utilitzades per cobrir possibles vacants laborals a la nostra companyia. En el supòsit de ser contractat per la nostra companyia, les vostres dades personals seran exclusivament utilitzades per gestionar la relació laboral amb ROC ROI.


Quant de temps custodiem les vostres dades?

Les dades de possibles clients que no acabin contractant cap servei seran automàticament eliminades passat un any des del contacte, sempre que el possible client no hagi mostrat més interès en els nostres serveis. En cas de contractar algun servei, les dades seran tractades mentre duri la relació comercial i, una vegada conclosa pel temps necessari per respondre davant de possibles responsabilitats legals.

En relació a les dades facilitades en el moment de registrar-te com a usuari de ROC ROI, aquestes es conservaran fins que vostè es doni de baixa com a usuari.

Pel que fa a les dades laborals aquestes seran tractades mentre duri aquesta relació i una vegada conclosa, pel temps necessari per respondre per possibles incompliments en aquest àmbit. En el supòsit de fer alguna entrevista per una vacant laboral, les vostres dades personals seran arxivades per un període d’un any, després dels quals, si no han estat seleccionats, seran esborrats dels nostres sistemes.

En cas que ens donis el seu consentiment per informar-te dels nostres serveis, mantindrem les seves dades fins que ens manifestis la seva voluntat de no rebre més comunicacions nostres. En cas que contractis algun servei, i d’acord amb la normativa vigent, s’entendrà que ens dónes el seu consentiment per rebre comunicacions comercials nostres. En qualsevol cas, podeu exercir el dret d’oposició a través dels canals anunciats en aquesta Política de Privadesa.

LEGITIMITZACIÓ

Les dades dels clients seran tractades per ROC ROI, així com les relacionades amb els treballadors, per al compliment de la relació contractual.

La base legal per tractar les dades personals dels usuaris que es creen un compte és el consentiment de l’interessat.

Únicament tractarem les seves dades amb fins promocionals si ens ha donat el seu consentiment específic per fer-ho. Sense perjudici de l’anterior, tractarem les dades amb finalitats promocionals, sempre que sigui client, d’acord amb l’interès legítim de ROC ROI.

DESTINATARIS

Cessions de dades a tercers

Les vostres dades personals no seran cedides a tercers sense el vostre consentiment, excepte aquells proveïdors de serveis amb què disposem d’un contracte de servei vigent o que intervingui una llei que obligui ROC ROI a aquesta cessió de dades.

CATEGORIA DE DADES

Tipologia de dades tractades:

Formulari contacta amb nosaltres:

 • Nom.
 • Correu electrònic.
 • Telèfon.

Formulari crear un compte:

 • Nom i cognoms.
 • Correu electrònic.

Formulari compra:

 • Nom i cognoms.
 • Correu electrònic.
 • Direcció postal.
 • Telèfon.
 • DNI.

Formulari envia la teva opinió:

 • Correu electrònic.
 • Nom.

Newsletter:

 • Correu electrònic.


DRETS

Té dret a:

 • Revocar el consentiment.
 • Accedir a les dades personals.
 • Rectificar les dades personals.
 • Suprimir les dades personals.
 • Presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels seus drets davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar els seus drets.
 • Limitació del tractament.
 • Portabilitat.


Informació protecció de dades

Formulari de contacte


Denominació social:
Outdoor Global Corp S.L.

Finalitat:

 • Gestionar la petició.

Legitimització:

 • Consentiment.

Destinataris:

 • Les vostres dades no seran compartides amb cap tercer, sense el vostre consentiment previ i exprés o per motius legals.

Drets:

 • Podeu accedir, rectificar o suprimir les dades, així com exercir els drets que s’esmenten a la nostra Política de Privadesa.

Més informació:

 
Formulari Crear Compte


Denominació social:
Outdoor Global Corp S.L.

Finalitat:

 • Gestionar les altes dels usuaris.
 • Mantenir-lo informat dels nostres serveis.

Legitimització:

 • Consentiment.

Destinataris:

 • Les vostres dades no seran compartides amb cap tercer, sense el vostre consentiment previ i exprés o per motius legals.

Drets:

 • Podeu accedir, rectificar o suprimir les dades, així com exercir els drets que s’esmenten a la nostra Política de Privadesa.

Més informació:

 
Formulari de compra


Denominació social:
Outdoor Global Corp S.L.

Finalitat:

 • Gestionar la compra.
 • Gestió de pagament.
 • Mantenir-lo informat dels nostres serveis.

Legitimització:

 • Consentiment.
 • Normativa de mitjans de pagament.

Destinataris:

 • Les vostres dades no seran compartides amb cap tercer, sense el vostre consentiment previ i exprés o per motius legals.

Drets:

 • Podeu accedir, rectificar o suprimir les dades, així com exercir els drets que s’esmenten a la nostra Política de Privadesa.

Més informació:

 
Formulari Newsletter


Denominació social:
Outdoor Global Corp S.L.

Finalitat:

 • Gestionar l’enviament de les Newsletters.

Legitimització:

 • Consentiment.

Destinataris:

 • Les vostres dades no seran compartides amb cap tercer, sense el vostre consentiment previ i exprés o per motius legals.

Drets:

 • Podeu accedir, rectificar o suprimir les dades, així com exercir els drets que s’esmenten a la nostra Política de Privadesa.

Més informació:

 
Formulari envia la teva opinió


Denominació social:
Outdoor Global Corp S.L.

Finalitat:

 • Gestionar les opinions dels clients.

Legitimització:

 • Consentiment.

Destinataris:

 • Les vostres dades no seran compartides amb cap tercer, sense el vostre consentiment previ i exprés o per motius legals.

Drets:

 • Podeu accedir, rectificar o suprimir les dades, així com exercir els drets que s’esmenten a la nostra Política de Privadesa.

Més informació: