Prueba el 💦 HIDROSPEED 💦 ¡Es Pura experiencia! ¡Me lanzo! ➤

Com treballem les modalitats esportives

Les activitats que proposem les podem dur a terme en les millors condicions possibles en base a les instal·lacions, el material, la ubicació, la metodologia i l’equip de tècniques i tècnics involucrats en cadascun dels projectes.

Catamaran RocRoi

Vela lleugera i catamarà

 

Flota de Vela lleugera de navegació en tripulació, dobles i individual 

Adquiriran els coneixements bàsics  

Progressió cap als nivells mig i avançat

 

Windsurf

Windsurfing, wingsurf/wingfoil

 

 Per lliscar usem aparell lliure, fixat o mòbil i/o planxes amb aleta/foil 

 Progressió ràpida amb dissenys avançats per a la iniciació 

 Taules de windsurf, de wing amb aletes i wing amb foil 

caiac

Kayaking

 

Diversos tipus de flotes 

Open caiacs de mar durant la iniciació per facilitar l’aprenentatge i tenir més estabilitat dins l’aigua 

Caiacs de mar autobuïdables per evolucionar en la tècnica el suficient per a progressar en l’aprenentatge i coneixements del guiatge 

Flotes de caiacs de mar per treballar tècnica avançada 

 

paddle surf

Sup i paddle surf

 

SUP individual per un bon domini en la tècnica, combinant-la amb onatge i travessia per a una correcte progressió en la palada 

SUP en equip per treballar de manera coordinada i incidir el desplaçament en curta distància  

Activitats alternatives

Podem combinar la pràctica amb materials alternatius, els quals ens permeten enriquir la formació de l’alumnat.

Taules de surf per complementar els sup quan l’única opció són les onades.

Illes flotants com a punts d’inici/finalització d’exercicis.

Aula exterior i interior on dur a terme les sessions més teòriques.

Continguts i competències

Garantim el treball dels continguts i competències seguint la normativa que emana del RD 402/2020 de 25 de febrer i les Orientacions fetes pel departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya als centres educatius.

EN FUNCIÓ DEL NÚMERO D’HORES L’ALUMNAT PODRÀ:

 • Adquirir els coneixements per preparar els equips i els recursos necessaris. Gràcies a la intervenció de l’equip docent que se’n farà càrrec.
 • Aprendre els coneixements per preparar l’embarcació amb criteris de seguretat, tècnics i de la bona conservació. Aquest és un dels focus on centrarem la docència.
 • Ser capaç d’adaptar les tècniques de navegació a les condicions canviants i a cada tipus d’embarcació. Disposem d’embarcacions de buc, de catamarans, de taules de windsurfing i taules de wingfoil, de caiacs i de taules de SUP especialment dissenyades per a fluir amb facilitat al llarg dels diferents nivells d’aprenentatge (nivell bàsic, mig i avançat)
 • Adquirir l’aprenentatge per poder aplicar tècniques de guiatge en funció de les condicions i en funció del grup. Per la metodologia, el material emprat i per la cura que fem del seguiment de cada sessió i l’anàlisi posterior a la seva execució.
 • Saber aplicar tècniques de rescat i evacuació. Per que el nostre cos de tècnics disposa d’un CV, un recorregut i vivències que ho garanteixen i ho transmeten de manera agradable, participativa, col·laborativa i alhora fent assumir a cadascú la responsabilitat que li correspon.
 • Poder valorar les rutes, prèviament i posteriorment. Ens orientem a l’usuari amb una oferta segura i enriquidora.

Programacions personalitzades

Un cop ens hem reunit el departament RocRoi i els responsables de les formacions del centre en qüestió, proposem un programa a l’equip docent tenint en compte les seves consideracions i el volum d’hores contractades. A més volum d’hores contractades, més podem apropar-nos al detall dels objectius i dur a terme tasques que requeririen de més complexitat.

En el cas de la vela, fixem uns objectius bàsics amb metodologia Std fcv i metodologia pròpia. Respecte el paleig, durant l’utilització de caiac i sup, ens basem en la metodologia de la Federación Española de Piraguismo a més de la metodologia pròpia.

Entenent les necessitats que pot tenir cada centre, oferim l’opció de desplaçar-nos al centre en qüestió, amb l’objectiu de dur a terme sessions teòriques a l’aula a banda de les sessions pràctiques a la base nàutica RocRoi. Prèviament, preparem i enviem el material didàctic corresponent a la sessió teòrica, fent que sigui participativa i on apareguin dinàmiques específiques per a treballar la matèria. Les “sessions a domicili” són una altre oportunitat de completar la formació.

Distribució d’una sessió formativa

Dels ítems seleccionats fem un quadre que mostra el que hem practicat aquell dia, amb la informació aportada per part de l’instructor de cada grup. 

Exemple d’avaluació del control d’embarcació: 

* Perfil tipus d’una sessió Briefing previ / definició objectius/avaluació condicions/ metodologia demostrativa / metodologia directiva/ assaig errada/ talk aloud / briefing tancament + incloure  

Exemple d’avaluació de la familiarització i control bàsic del caiac: 

Sistema d’avaluació

(AVALUACIÓ – Avaluació de conceptes teòrics: pot fer-se al centre educatiu o a RocRoi. Avaluació de capacitats pràctiques:L’avaluació pot fer-se  contínua, per sessions o fent una sessió final d’avaluació pràctica.part del sistema dut a terme durant les sessions per rúbriques.Els alumnes hauran estat informats del que se’ls avaluarà i sabran els objectius de cada dia en l’inici de la sessió.) 

Model de treball

A RocRoi hem desenvolupat un model de treball que ens permet adaptar-nos als objectius marcats pel Reial Decret 402/2020 de 25 de febrer. Per tractar amb qualitat els continguts amplis i ambiciosos que ens trobem, requerim del millor material, així com d’una metodologia òptima i un equip de professionals.  

L’orientació de cada una de les sessions van a càrrec dels tècnics superiors de RocRoi, de reconegut prestigi en l’àmbit de la vela i piragüisme.   

Característiques del material

A la instal·lació nàutica hi tenim l’hangar. A dins, cada tipus d’embarcació te un lloc i sistema d’emmagatzematge específic i adient a les seves característiques, ja que a l’equip vetllem per la millor conservació i comoditat de l’usuari.

Donem opció de compra d’equipació de segona mà com ara neoprens i tallavents, els quals tenim en estoc a preus molt ajustats. Això permet accedir de forma més ràpida a la zona d’activitat. També el podrà utilitzar per a futures pràctiques i sortides.

Altres motius pels quals destaquem:

 • Renovació anual de material, cada curs veureu artefactes nous
 • Embarcacions òptimes per a cada fase d’aprenentatge (iniciació i perfeccionament)
 • Plataformes flotants a disposició per fer intercanvis, per al descans puntual i per augmentar seguretat
 • Taules de surf per a dies específics, amb onada
 • En Windsurfing iniciem i progressem amb taules de qualitat
 • Wingfoil com a complement i mostra dels dissenys més innovadors
 • Boies d’alta visibilitat per delimitar els recorreguts al mar durant la pràctica

Com treballem amb el material per al pla docent

Embarcacions de vela

En el cas de Vela, per treballar els continguts del mòdul 10 i donada la complexitat dels mateixos, orientem la formació a l’assoliment de la tècnica bàsica. Totes les embarcacions de vela disposen de mecanismes per reduir o augmentar la superfície de la vela, la qual cosa permet ampliar el rang de condicions que són optimes per a la navegació.

La càrrega lectiva dedicada a l’aprenentatge del guiatge es transmet de manera implícita (com es programen les sessions, quin continguts teòric i pràctics inclouen i com se segmenten per fer-les assequibles). La preparació i el seguiment de l’acompliment del programa el compartim amb l’alumne/a.

Gràcies a aquestes embarcacions i el material didàctic federatiu:

 • Garantia d’estabilitat i aprenentatge en equip
 • Pràctica amb embarcació ideal durant l’inici de les sessions pràctiques
 • Permet usar el sistema Escola Catalana de Vela i la metodologia especifica de RocRoi, el talk aloud

Ideals quan busquem:

 • Superar els graons d’aprenentatge subsegüents
 • Focalitzar-nos en la progressió i evolució dels coneixements
 • Fer servir la metodologia específica ROCROI “el meu company i jo, jo i el meu company… l’embarcació”

Treballem a partir de bateria d’exercicis, jocs, rutes, platges on desembarcar i recorreguts de boies amb diferents tipus de dificultats. Ens permeten:

 • Velocitat estable
 • Rendibilitzar el temps invertit
 • Pràctica segura i còmode
 • Aplicar la metodologia específica RocRoi, demostrativa a càrrec del tècnic especialista en catamarà, amb briefings durant i després de l’activitat
 • Incidir en l’assaig-error, el talk aloud i la mínima dosi directiva, fent partícip a l’aprenent

La carrega lectiva dedicada a l’aprenentatge del guiatge es transmet de manera implícita i els dissenys RRD ens permeten fer una transició més fàcil, tot interposant un primer graó amb la innovadora wingsurf (vela wing amb taula especial de 3 aletes) per a continuació accedir a la taula amb foil (i la vela wing).

 • Enfoquem l’atenció cap a l’assoliment de la tècnica bàsica
 • Taules de primera qualitat, específiques per a l’aprenentatge bàsic i nivells posteriors
 • El material, juntament amb la metodologia específica RocRoi, garanteix un aprenentatge amb el mínim d’errades atribuïbles a un material excessivament tècnic
 • Taules 220litres en el cas del windsurf i de 200 litres + 3 aletes en el cas del wing
 • Garantim la no derivació des de la primera sessió, ja que quan la vela o el wing s’omplen de vent, la taula continua recte
 • Orientació a càrrec de professionals tècnics en cada una de les especialitats

Embarcacions de caiac

Per aconseguir treballar continguts del mòdul 10 a la formació de Caiac, enfoquem l’aprenentatge cap a un doble objectiu:

 1. 1. Aprenentatge ràpid de la tècnica bàsica i suficient, perquè l’alumne pugui fer-se càrrec del guiatge d’un grup de clients al finalitzar.
 2. 2. Assolir els paràmetres de conducció de grups i guiatge en termes de dissenyar i executar una ruta amb els criteris necessaris de seguretat.

  Entre les embarcacions per aquesta modalitat hi tenim el caiac de disseny de caiac de mar (volum i línies d’aigua) amb l’estabilitat d’un caiac de mar autobuidable. Una combinació guanyadora per al que ens hem fixat.

D’aquesta manera garantim el compliment dels objectius, facilitant l’entrada de l’alumnat al mercat laboral.

Embarcacions ideals per assolir els continguts de guia en el medi aquàtic i centrar-nos en el model d’ensenyament del sistema de la Federación Española de Piraguïsmo i el material didàctic que el forma.

 • Proporcionen estabilitat i recullen especificacions tècniques del caiac de mar
 • Rendibilitat del temps invertit en la preparació i la pràctica
 • Apliquem la metodologia específica RocRoi, a càrrec del tècnic especialista

En funció del nombre d’hores contractades, es podrà arribar a fer servir aquests caiacs.

 • Més veloços i eficients en sortides i expedicions
 • Practicar la navegació de més complexitat
 • Requeriment de més tècnica per part del navegador

Utilitzem models de piragües open caiac com a complement durant sessions amb menys requeriment tècnic.

Embarcacions de paddle surf

Disposem d’un tècnic de prestigi dins l’àmbit del paddle surf, qui estarà a càrrec de l’orientació de les formacions, especialista en l’ensenyament bàsic i la progressió cap a nivells superiors.

Podem fer-ne servir un per cada alumne i també per grups

 • Permeten una evolució en la tècnica
 • Senzills per tractar els objectius a base de recorreguts i rutes prefixades
 • Tants SUP com sigui necessari

COM DEMANO INFORMACIÓ?

Si desitges que et que resolguem qualsevol dubte, només cal que contactis amb nosaltres via correu electrònic o que ens truquis. Ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

En cas de voler rebre una proposta a mida, caldrà que ens facis arribar la següent informació:

 • Nom del centre formatiu
 • Curs del cicle
 • Base d’activitats on es vol fer la formació
 • Nombre de participants
 • Data de preferència

T’ESPEREM!

   Telèfon: +34 973 62 20 35

   E-mail: aventura@rocroi.com