¡Wow! Parece que esta noche ha nevado bastante ❄️ ¿Te lanzas a una aventura en la nieve con nosotros? ¡Me lanzo! 🚀

AVÍS LEGAL

1. Compliment LSSI: Article 10 Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis a la societat de la informació i comerç electrònic.

Titular del web: OUTDOOR GLOBAL CORP, S.L (d’ara endavant, “ROC ROI”).

Adreça: Moll de Ponent s/n.

CP: 08800 Ciutat: Vilanova i la Geltrú.

NIF.: B-42929778.

Inscrita al registre mercantil de Barcelona, al Tom 47711, Foli 118, Full 560159 Inscripció: 1a.

2. Propietat intel·lectual i responsabilitat sobre els continguts.

1. Els drets de propietat intel·lectual de la present pàgina web (https:// www.rocroi.com/), el seu codi font, disseny, fotografies, textos, estructura de navegació, bases de dades i diferents elements que s’hi contenen, són titularitat de ROC ROI, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets dexplotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

2. Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web, concretament sobre els textos, disseny, obres, marques, logotips, codi font i qualsevol altre susceptible de protecció, sense lautorització expressa dels seus titulars. Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels propietaris legítims. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina web estan protegits per la llei.

3. El titular de la pàgina web no es fa responsable dels continguts a què s’adrecen els enllaços ubicats en aquesta, segons el que estableix l’article 17 de la LSSICE.

4. Els usuaris no podran emprar els continguts de la web, podent agafar-los, reproduir-los i distribuir-los, ni utilitzar-los amb fins comercials ni manipular-los i fer obres derivades, sense haver obtingut abans el consentiment o autorització de ROC ROI.

A més, qualsevol altra forma d’explotació, diferent de l’esmentada al paràgraf anterior, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina web constituirà una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de la Companyia o del titular dels mateixos, podent donar lloc a l’exercici per part de ROC ROI de totes les accions judicials o extrajudicials que els poguessin correspondre en exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a què l’Usuari pot accedir a través del web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o de qualsevol altra índole. En conseqüència, ROC ROI no serà responsable en cap cas i en cap concepte de les infraccions que pugui cometre l’Usuari en relació amb aquests drets.

3. Condicions d’ús.

Pel que fa a la web, l’usuari pot visualitzar, imprimir i descarregar-se parcialment el contingut de la web, únicament si concorren les situacions següents:

– Que sigui compatible amb la finalitat del lloc web.

– Que es realitzi amb l’ànim exclusiu d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix així, expressament, la utilització amb finalitats comercials.

– Que cap gràfic, icona o imatge disponible a la web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o la resta d’imatges que l’acompanyen.

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, aquest Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d’aquesta amb fins o efectes il·lícits, i són contraris a aquesta política legal, o lesius d’interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra manera, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir-ne un ús normal per part d’altres usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, fer malbé les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la Web.

Tot d’acord amb allò indicat al punt 2.4 anterior.

4. Modificacions a la web i condicions d’ús

ROC ROI es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació continguda a la web, així com la seva configuració, presentació i condicions d’accés. Així mateix, ROC ROI es reserva el dret d’actualitzar aquest avís legal sense avís previ als usuaris, quan així la normativa o l’actualitat ho requereixi.

5. Limitació de responsabilitat

ROC ROI no garanteix la inexistència d’errors o interrupcions en l’accés a la web o al seu contingut ni que aquest estigui actualitzat. Si bé, ROC ROI emprendrà totes les accions que estiguin a la vostra disposició per a la solució de qualsevol error, desconnexió o manca d’actualització que es pugui produir a la web.

Tant l’accés a la web com l’ús no consentit que es pugui efectuar de la informació continguda, és de responsabilitat exclusiva de qui el realitza. Així, ROC ROI no es responsabilitza de qualsevol conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se del dit accés o ús per part de tercers.

ROC ROI tampoc no es responsabilitza dels errors de seguretat o danys que es puguin produir com a conseqüència de:

– La presència d’un virus a l’ordinador dels usuaris que sigui utilitzat per a la connexió amb els serveis i els continguts de la web.

– Un mal funcionament del navegador.

– Ús de versions no actualitzades del navegador.

ROC ROI no garanteix l’absència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions al sistema informàtic (hardware i software), als documents o fitxers dels usuaris.

6. Legislació aplicable i jurisdicció competent.

Aquesta política legal queda subjecta al que estableixen les lleis espanyoles. Per a qualsevol conflicte derivat de la seva interpretació, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Vilanova i la Geltrú (Espanya), sempre que això no sigui contrari al que disposa l’article 29 de la LSSI.